KDO SMO

CILJI IN NAMEN

Smo prostovoljno, samostojno in ljubiteljsko združenje, ki izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine.

Kulturno, umetniško in športno društvo BEHAR je bilo ustanovljeno leta 2010 v Kopru z namenom povezovanja, skupnega delovanja in spodbujanja kulturnega udejstvovanja Bošnjakov na slovenski Obali.

Cilji društva so ohranjanje, negovanje, promoviranje in poustvarjanje bošnjaške tradicije in kulturne dediščine ter bosansko-hercegovske kulture, umetnosti in jezika.

 V sklopu društva deluje več sekcij kot so: folklorna (otroška in mladinska), gledališka, literarno-recitatorska, likovna, športna in ročnih del. Društvo se poleg ohranjanja lastne kulture zalaga in za spodbujanje in razvoj medkulturnega dialoga in povezovanje.  

KDO SMO

Smo prostovoljno, samostojno in ljubiteljsko združenje, ki izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine.

Kulturno, umetniško in športno društvo BEHAR je bilo ustanovljeno leta 2010 v Kopru z namenom povezovanja, skupnega delovanja in spodbujanja kulturnega udejstvovanja Bošnjakov na slovenski Obali.

Cilji društva so ohranjanje, negovanje, promoviranje in poustvarjanje bošnjaške tradicije in kulturne dediščine ter bosansko-hercegovske kulture, umetnosti in jezika.

 V sklopu društva deluje več sekcij kot so: folklorna (otroška in mladinska), gledališka, literarno-recitatorska, likovna, športna in ročnih del. Društvo se poleg ohranjanja lastne kulture zalaga in za spodbujanje in razvoj medkulturnega dialoga in povezovanje.