KDO SMO

CILJI IN NAMEN

Smo prostovoljno, samostojno in ljubiteljsko združenje, ki izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine.

Kulturno, umetniško in športno društvo BEHAR je bilo ustanovljeno leta 2010 v Kopru z namenom povezovanja, skupnega delovanja in spodbujanja kulturnega udejstvovanja Bošnjakov na slovenski Obali.

Cilji društva so ohranjanje, negovanje, promoviranje in poustvarjanje bošnjaške tradicije in kulturne dediščine ter bosansko-hercegovske kulture, umetnosti in jezika.

 V sklopu društva deluje več sekcij kot so: folklorna (otroška in mladinska), gledališka, literarno-recitatorska, likovna, športna in ročnih del. Društvo se poleg ohranjanja lastne kulture zalaga in za spodbujanje in razvoj medkulturnega dialoga in povezovanje.