Redno delovanje v letu 2019

Od leta 2016 uspešno izvajamo projekt Rednega delovanja društva v Mestni občini Koper kateri se manifestira skozi

  • redno, sistematično in kontinuirano delovanje na področju izobraževanja in ustarjalnega dela
  • produkcije kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, festivali, projekcije in druge javne kulturne prireditve)
  • skupni programi kulturnih društev na nivoju občine
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe članov kot so folklorna dejavnost, gledališka, glasbena, filmska in video dejavnost, literarna, likovna in ostali sodobni načini umetniškega izražanja.